Privacyverklaring van Pijn Poli Nederland te Capelle aan den Ijssel

Persoonsgegevens die wij verwerken
Pijn Poli Nederland verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Pijn Poli Nederland verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

 

Waarom we gegevens nodig hebben
Pijn Poli Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief

 

Hoe lang we gegevens bewaren
Pijn Poli Nederland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 5 jaar.

 

Delen met anderen

Pijn Poli Nederland deelt uw gegevens niet met derden zonder uw schriftelijke toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pijnpolinederland. Pijn Poli Nederland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Pijn Poli Nederland  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pijnpolinederland.nl.

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Pijn Poli Nederland, kunt u ons als volgt bereiken:

 

Groepspraktijk BeterLeven

Pijn Poli Nederland

Schinkelsebaan 1

2908 LE Capelle aan den Ijssel

Telefoon 085 0471460

dinsdag t/m donderdag van 11:00 -17:00

Vrijdag van 13:00 - 17.00